Animation/Video

Filmografi

endlessly, animerad bild 3,30 min 2011
I love to be a woman, animerat 1,20 min 2009
Örebroare; FOLKE, animerat 2,30 min, 2008
Ode to Benny, live och animerat 2,30 min, 2007
FÖRBINDELSE-en konsthändelse på bussen, live och animerat, 8 min 2006
PLATSEN- 8 steg mellan arbete och fritid, animerat 4.30 min 2004
FRIHETSMASKINEN, 5 min 2003
VERKSTAN, livefilm med animerade inslag, 5 min 2003
MIKAELA ! MIKAELA, animerad cutout-teknik/livesekvenser, 7 min 2001
Hemma hos THE HOLY FAMILY, animerad cutout-teknik 2,30 min 1999
Juli/Julie video, kortfilm 1997endlessly

Idé, manus, animation: Kaipa Gunilla Ericsson
Text, musik och komposition: Hakan Sunar
Sång: Anja Ericsson Grim
Längd: 3,30 min
Produktion/Distribution: Kaipa 2011

Moder vår som finns på jorden
respekt varde ditt namn ...


I love to be a woman

Idé, manus, animation: Kaipa Gunilla Ericsson
Musik och komposition: Hakan Sunar
Längd: 1, 20 min
Produktion/Distribution: Kaipa 2009

To be a woman is an act of balance by wanting it all; career, husband, children, knowledge, beauty, money... You are a warrior in high heels heading for the future. You get some, you loose some. The meaning of life is life/movement. Both pain and happiness follows. Your best companion is to always expect that things will turn out to the best.
MIKAELA ! MIKAELA
En roadmovie om en inre resa- en spiralrörelse där man återvänder till samma plats men allt har förskjutits lite och känns mycket annorlunda.

Manus,regi, animation: Kaipa Gunilla Ericsson
Ljud: Micke Ekberg
Musik:Tom Lindblom, Johan Lindblom, Adam Lindblom
Skådespelare: Alice Hartman
Produktion: Konstfack Animation&Animerad film samt Film i Örebro län 2000
Längd: 7 min

Mikaela ! Mikaela Intet ont anande sitter Mikaela vid sitt toalettbord och sminkar sig. Hotande moln tornar upp sig. Hon kastas in i spegelvärlden och gör en resa i mörker. Trots rädsla och kaos går hon vidare och upplever nya möten. Tillbaka i verkligheten ser hon sig själv med nya ögon.

Ode to Benny -en film om underbara hus

Idé, manus, animation: Kaipa Gunilla Ericsson
Musik och komposition: Hakan Sunar
Foto: Benny Lindahl, Kaipa
Längd: 2,30 min
Produktion/distribution: Kaipa 2007

Ett underbart hus kan vara ett hus som inte finns. Ett hus som rivs och blir en symbol för en period i livet man vill placera bakom sig.

FÖRBINDELSE -en konsthändelse på bussen

Idé, manus, animation: Kaipa Gunilla Ericsson
Musik: Tom Lindblom, Johan Lindblom, Adam Lindblom
Foto: Carina Fogblad, Kaipa
Längd: 8 min
Produktion/distribution: Kaipa 2006

Skriva sitt namn gör man utan att tänka på att man formar något. Ett avtryck av sin identitet, ett slags självporträtt. Ca 500 personer deltog med sina namnteckningar på PLANKET, ett relationellt verk i Vivalla Centrum. Det blev en bild av Vivallas identitet. !0 maj kl. 10.19 reste PLANKET med busslinje 14 till Örebro Universitet för RE-sign. Passagerare på bussen denna tidiga vårmorgon inbjöds delta.
P L A T S E N - 8 steg mellan arbete och fritid

Ide,manus,animation: Kaipa Gunilla Ericsson
Musik: Hakan Sunar
Längd: 4,30 min
Produktion/distribution: Kaipa 2004

Vad innehåller en gräsmatta M E R än en flaggstång, ett elskåp, en lampa och ett oxelträd? Undersökning av en
P L A T S genom samtal med människor som passerar den varje dag mellan arbete och fritid... ...och nyfikenhet på personer som fanns på PLATSEN före vår tid. Ett konstprojekt i samarbete med personal på ARBESKO AB Örebro.
V E R K S T A N
En skruvad berättelse om Erolf och hans kärlek till amazoner

Ide,manus,animation,regi:
Kaipa Gunilla Ericssson
Huvudroll: Erolf Wallenius
Bilroll: A B C 603
Musik o komposition: Tom Lindblom
Textcitat: ur "Amazonliv", Ekegren
Stillbildsfoto: Lasse Persson
Kamera o ljud: Kaipa
Produktion/distribution: Kaipa 2003
Längd: 5 min

Erolf har en bilverkstad och tycker att Amazonen är världens bästa bil. Bilen har alltid varit en H A N för honom, men han tänker att amazonen även kan vara en H O N. En kvinnlig krigare. Nyfikenheten, viljan att prova driver honom till nya kunskaper och erfarenheter.
Örebroare -ögonblicksporträtt; FOLKE

Idé, manus, animation: Kaipa Gunilla Ericsson
Musik: Kulturskolans musikelever, Anja E:sson Grim och Cecilia Hallerby
Kompositör: Tommy Nilsson
Längd: 2,30 min
Produktion/distribution: Kaipa 2008

Örebroare är en serie ögonblicksporträtt om vanliga människor i vanliga situationer. Slumpvist tillfrågade människor har fått en engångskamera och ombetts fotografera vad de tycker om i sin vardag och i sin närmiljö. Bilderna har blivit utgångspunkten för deras berättelse som bearbetats utifrån konstnärens uttryckssätt.
Hemma hos THE HOLY FAMILY

Manus, regi animation:
Kaipa Gunilla Ericsson
Musik:Tom Lindblom
Röst:Anja E:sson Grim, Emil Ibjer
Produktion:Konstfack Animation & Animerad Film 1999
Längd: 2,30 min

Ett relationdrama på absurd nivå mellan Madonna, Josef och Mikaela som bor i en stjärna och har vari- erande syn på den stora kärleken.