MÄSSOR och UTSTÄLLNINGAR
____________________________________________________________________________________

Press från Stockholm Furniture & Light Fair 7-11 februari 201

Frontface/ total lifestyle magasin
____________________________________________________________________________________

KALENDARIUM för  KAIPAS deltagande i
Aktuella Konst -Konsthantverks -och Design-evenemang 2017
  

Kontakta mig gärna om ni vill besöka ateljén. 

2017  
20-25 juni        Klockargården Tällberg, www.klockargarden.com/
1 juli   Lerbäcks marknad, nära Akersund, www.lerbacksmarken.se/
7-9 juli             Slöjdmässan i Hjo, grevback.com/slojdmassan
28-30 juli         Hantverksmässan i Båstad, Norrvikens Trädgårdar, hantverksmassan.se/
5-13 aug          Stora Nolia, Umeå, www.storanolia.se/
2-3 sept           Ljusstråk, Svalbo Järle, www.ljusstrak.se/
10 sept             Höstmarknad, Skillebyholm, Järna, www.skillebyholm.com/hostmarknad/
21-23 sept       Vävmässan 2017, Växjö, www.svenskavav.com/
13-15 okt         Jul på Österbybruk, nära Uppsala, www.svenska-slottsmassor.se/ 
16-19 nov        Jul på Taxinge/Näsby, nära Mariefred, www.svenska-slottsmassor.se/ 
23-26 nov        Jul på Taxinge/Näsby, nära Mariefred, www.svenska-slottsmassor.se/ 
1-3 dec            Jul på Hovstallet, bakom Dramaten, www.svenska-slottsmassor.se/ 

Listan uppdateras löpande

 

_______________________________________________________________________________________