MILJÖPOLICY

Miljöpolicy

Modell och materialmässig långsiktighet.
Återanvändning av kända kvalitetsmaterial.
Naturskinnjackorna tillverkas av mineral -vegetalbilgarvat skinn.
Kreativt tänkande angående spill -och restmaterial från produktionen som blir till andra produkter.
Småskalighet.